De geschiedenis
van Thrinon Invest

Alles heeft een geschiedenis. Uit het verleden
proberen wij het heden te verklaren en te
begrijpen, met wisselend succes.

Het begon in 1882 met de aan de markt in Lochem gevestigde winkel in boeken, drogisterij en andere artikelen. Wij schrijven over de geschiedenis van een familiebedrijf, een beetje weggedrukt in de provincie, de Gelderse Achterhoek. Het bedrijf had ook in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag kunnen staan.

Misschien was het de bekendheid van de verschillende werkmaatschappijen en de door hen geleverde producten ten goede gekomen. Maar niet wat de kwaliteit ervan betreft. De eigenaar van de boekhandel in Lochem, G.L. Meijer, verzorgde sinds 1878 een weekblad. Op 1 januari 1883 werd de boekhandel annex het weekblad gekocht door J.H. Scheen. Er was nog een tweede plaatselijk blad, dat door een andere boekhandelaar werd uitgegeven. Voor een stadje van de omvang van Lochem was twee teveel. J.H. Scheen wist een fusie tussen beide bladen te bewerkstelligen.

Onder zijn leiding verscheen voortaan de Lochemsche Courant met een frequentie van twee maal per week. In 1886 werd voor de krant een snelpers aangeschaft. De krant kreeg naam en daarmee abonnees in de hele Achterhoek. Tegen de eeuwwisseling besloot J.H. Scheen de boekhandel te verkopen en zich te concentreren op de courant en het grafisch bedrijf. Hij zette in 1905 zijn firma om in een naamloze vennootschap met de naam Geldersch-Overijsselse Courant N.V. Deze naamloze vennootschap werd op 7 februari 1905 opgericht.

100+

Jaar ervaring in investeringen
en vermogensbeheer.

150+

Succesvolle projecten gerealiseerd
in diverse sectoren.

100%

Klanttevredenheid gemeten uit feedback en terugkerende relaties.

Wij staan midden
in de maatschappij

Thrinon steunt waar mogelijk projecten van sociaal-culturele aard.

De Geldersch-Overijsselse Courant N.V. boerde goed. In 1915 had de vennootschap 30 werknemers. Tien jaar later was dit aantal verdubbeld. De in Huis ter Heide in de provincie Utrecht gevestigde Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, gespecialiseerd in levensbeschouwelijke literatuur, heeft deze verdubbeling veroorzaakt. De onderlinge verwevenheid van Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom en de Geldersch-Overijsselse Courant nam zodanig toe, dat De Tijdstroom in 1930 naar Lochem verhuisde als juridisch zelfstandige werkmaatschappij. Het is na de Tweede Wereldoorlog dat De Tijdstroom zich faam verwierf als uitgeefster van literaire werken, die vanuit Lochem een groot, over het hele land verspreid publiek vonden. Zelfs nu is deze reputatie niet verbleekt, al heeft de uitgeverij zich allang in een heel andere richting gespecialiseerd. De Geldersch-Overijsselse Courant, opvolgster van eertijds de Lochemsche Courant, paste op den duur niet meer in de ontwikkeling van het bedrijf. De GOC, de afkorting waaronder de krant door het leven ging, werd in 1967 overgedaan aan het grote uitgeversconcern Kluwer in Deventer (thans Wolters Kluwer N.V.), waar zij keurig paste in het bestaande pakket dagbladen. De GOC is later opgegaan in de Stentor. De Tijdstroom ging zich specialiseren in boeken en tijdschriften op het terrein van de gezondheidszorg.

Voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en anderen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, was en is De Tijdstroom een begrip. Zij kennen de uitgeverij door onder meer studieboeken, losbladige uitgaven en tijdschriften zoals het Tijdschrift voor Ziekenverpleging, Het Ziekenhuis, Geneeskunde en Sport, BKZ en Metamedica. Ook bezat De Tijdstroom een Antiekfonds met uitgaven op het gebied van antiek, antiquariaat, oude kunst en kunstnijverheid.
In 1970 werd er een fusie tot stand gebracht met Uitgeverij J.B. van den Brink & Co. Een uitgevers- en drukkerijbedrijf in Zutphen. Het technisch apparaat werd toegevoegd aan de drukkerij van Lochem Druk, een zustermaatschappij van De Tijdstroom. In 1979 werd Medical Books Europe B.V. opgericht als dochtermaatschappij van De Tijdstroom. Deze onderneming in- en exporteerde boeken van andere uitgevers. Zij legden zich toe op het leveren van vooral medische boeken en tijdschriften. Het bedrijf heeft onder meer een exclusieve vertegenwoordiging gehad van de uitgaven van de World Health Organization in Genève en de Wereldbank in Washington.

De Geldersch-Overijsselse Courant N.V. boerde goed. In 1915 had de vennootschap 30 werknemers. Tien jaar later was dit aantal verdubbeld. De in Huis ter Heide in de provincie Utrecht gevestigde Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom, gespecialiseerd in levensbeschouwelijke literatuur, heeft deze verdubbeling veroorzaakt. De onderlinge verwevenheid van Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom en de Geldersch-Overijsselse Courant nam zodanig toe, dat De Tijdstroom in 1930 naar Lochem verhuisde als juridisch zelfstandige werkmaatschappij. Het is na de Tweede Wereldoorlog dat De Tijdstroom zich faam verwierf als uitgeefster van literaire werken, die vanuit Lochem een groot, over het hele land verspreid publiek vonden. Zelfs nu is deze reputatie niet verbleekt, al heeft de uitgeverij zich allang in een heel andere richting gespecialiseerd. De Geldersch-Overijsselse Courant, opvolgster van eertijds de Lochemsche Courant, paste op den duur niet meer in de ontwikkeling van het bedrijf. De GOC, de afkorting waaronder de krant door het leven ging, werd in 1967 overgedaan aan het grote uitgeversconcern Kluwer in Deventer (thans Wolters Kluwer N.V.), waar zij keurig paste in het bestaande pakket dagbladen. De GOC is later opgegaan in de Stentor. De Tijdstroom ging zich specialiseren in boeken en tijdschriften op het terrein van de gezondheidszorg.

Voor verpleegkundigen, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en anderen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn, was en is De Tijdstroom een begrip. Zij kennen de uitgeverij door onder meer studieboeken, losbladige uitgaven en tijdschriften zoals het Tijdschrift voor Ziekenverpleging, Het Ziekenhuis, Geneeskunde en Sport, BKZ en Metamedica. Ook bezat De Tijdstroom een Antiekfonds met uitgaven op het gebied van antiek, antiquariaat, oude kunst en kunstnijverheid.
In 1970 werd er een fusie tot stand gebracht met Uitgeverij J.B. van den Brink & Co. Een uitgevers- en drukkerijbedrijf in Zutphen. Het technisch apparaat werd toegevoegd aan de drukkerij van Lochem Druk, een zustermaatschappij van De Tijdstroom. In 1979 werd Medical Books Europe B.V. opgericht als dochtermaatschappij van De Tijdstroom. Deze onderneming in- en exporteerde boeken van andere uitgevers. Zij legden zich toe op het leveren van vooral medische boeken en tijdschriften. Het bedrijf heeft onder meer een exclusieve vertegenwoordiging gehad van de uitgaven van de World Health Organization in Genève en de Wereldbank in Washington.

Naast De Tijdstroom en Uitgeverij J.B. van den Brink & Co. waren er nog andere werkmaatschappijen. In Nederland Uitgeversmaatschappij L & B B.V., Uitgeverij v/h Gebrs. Van Rijkom en Heemraad Periodieken Amstelveen. In België waren er Uitgeversmaatschappij De Tijdstroom in Gent en de academische boekhandels van FonteynWouters N.V. in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Louvain-la-Neuve met het hoofdkantoor in Leuven. Al deze verschillende activiteiten van de werkmaatschappijen vergden veel aandacht van de concernleiding, terwijl ook de juridische verhouding onderling een vrij ingewikkelde zaak was. Dit was de aanleiding om alle belangen onder te brengen in een houdstermaatschappij: Holding UDO B.V. Het is deze vennootschap, die sinds begin tachtig de naam Thrinon Invest B.V. draagt. De aandelen zijn al decennia in handen van de familie Bakx.

In de tachtiger en negentiger jaren van de twintigste eeuw onderging Thrinon Invest B.V. een metamorfose. De tot dan toe door haar gehouden werkmaatschappijen werden geleidelijk aan verkocht. In 1988 werd Lochem Druk B.V. overgedaan aan het management, dat daarbij werd ondersteund door een private equity maatschappij. In 1992 werden de uitgeverijen De Tijdstroom B.V. en Uitgeverij J.B. van den Brink & Co. B.V. verkocht aan Delwel en zijn thans eigendom van Reed Elsevier. Schaalvergroting in de uitgeverijsector was essentieel om in het snel voortschrijdende proces van automatisering en digitalisering mee te kunnen met de wereldwijd opererende uitgeversmaatschappijen. In de jaren tachtig en negentig werd duidelijk dat een concentratie in deze wereld gaande was om die schaalvergroting te realiseren. In 2004 volgde de verkoop van FonteynWouters N.V. aan Acco (Academisch Coöperatief) van de Katholieke Universiteit Leuven.

Nadat Thrinon Invest B.V. afscheid had genomen van haar hiervoor genoemde werkmaatschappijen, heeft zij ingezet op een koersverandering en is zij zich gaan toeleggen op investeringen in Real Estate en private-equity. De door de verkopen gegenereerde geldmiddelen werden vanaf midden jaren negentig op andere wijze geïnvesteerd. Thrinon creëert aandeelhouderswaarde door op lange termijn te investeren in een beperkt aantal ondernemingen met groeipotentieel. Zo bezit zij onder meer belangen in bedrijven op het gebied van ICT, medische-/biotechnologie, nanotechnologie, cybersecurity en de voedingsindustrie. De leiding is in handen van Mr. Frans A.M. Bakx en Drs. Folkert A. Bakx. Zij worden bijgestaan door een deskundige staf.

Neem contact
met ons op

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze diensten? Ons team staat klaar om u te ondersteunen bij uw investeringsdoelen. Laat ons samen de mogelijkheden verkennen.

+31 (0)53 431 61 61

info@thrinon.com